REGULAMIN systemu PayU

Regulamin Systemu PayU – obowiązuje od 1.03.2022

Załącznik nr 1 (lista rodzajów dóbr i usług wyłączonych z obrotu)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Systemu

Załącznik do Regulaminu nr 3 – Znak towarowy spółki PayU oraz znaki towarowe instytucji pośredniczących – wytyczne do stosowania

Załącznik do Regulaminu nr 4 – obowiązuje od 1.03.2022